top of page

DesignX Girişim Hızlandırıcısı: Design Thinking Aracılığıyla İnovasyon


DesignX Hakkında

 • DesignX, İzmir Ekonomi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından sunulan 2 aylık dinamik bir hızlandırıcı programdır.

 • Yenilikçi ürün ve hizmetlerin oluşturulmasını sağlayarak, teknoloji ve tasarım arasındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlar.

 • Girişimciler, tasarım odaklı düşünmenin güçlü ilkelerinin rehberliğinde iş fikirlerini geliştirmek için güçlerini birleştirir.

💡 Hedefler 💡

 • Empatiye dayalı çözümleri teşvik ederek müşteri ve kullanıcı gereksinimlerine ilişkin derin bir anlayış geliştirin.

 • Farklı bakış açılarından ve uzmanlıktan yararlanarak disiplinler arası ekip çalışmasını teşvik edin.

 • Ürünler ve hizmetler için çığır açan fikirleri keşfetmek ve geliştirmek için yaratıcılığı serbest bırakın.

 • Kavramları somut ve ikna edici çözümlere çevirerek prototip oluşturma sanatında ustalaşın.

 • Fikirleri sürdürülebilir girişimlere dönüştürerek yenilikçi ürünlerin ticarileşmesini sağlayın.

🚀 Süreç 🚀

1️⃣ Girişimciliğe Giriş:

 • Girişimcileri girişimciliğin temelleriyle tanıştırarak tutkularını ve vizyonlarını artırın.

 • Hızlı ağ oluşturma, işbirliğini ateşleme ve iş fikirleri için beyin fırtınası yoluyla ekipler oluşturun.

 • Girişimcileri, fikirlerini doğrulamak ve sağlam iş modeli tuvalleri oluşturmak için tekniklerle donatın.

2️⃣ Araştırma:

 • Girişimcileri müşteri etkileşimlerine hazırlayarak tasarım odaklı düşünme tekniklerini tanıtın.

 • Müşteriler ve kullanıcılarla bire bir görüşmeler yaparak daha derin içgörüler için gözlem teknikleri uygulayın.

3️⃣ Tanımla:

 • Hedef müşterilerin özünü yakalayan araştırma sunumlarına dayalı kişilikler oluşturun.

 • Araştırma ve analiz yoluyla, yenilikçi çözümler için zemin hazırlayarak ayrıntılı sorun tanımı gerçekleştirin.

4️⃣ Fikir Geliştirme ve Prototip Oluşturma:

 • Ürün özelliklerini incelemeye, ihtiyaçları analiz etmeye ve çözüm geliştirme yöntemlerini keşfetmeye dalın.

 • Öngörülen ürünün tasarımını geliştirerek yeniliğin sınırlarını zorlayın.

 • Fikirleri çalışan prototiplere dönüştürmek ve kavramlara hayat vermek için üniversite atölyelerinden yararlanın.

5️⃣ İş Modellemesi:

 • Vizyonlarını uygulanabilir bir plana dönüştürerek girişimcileri iş modelleme uzmanlığıyla güçlendirin.

 • Ölçeklenebilir işletmelerin ve büyüme stratejilerinin oluşturulmasına rehberlik ederek finansal yönetime ilişkin içgörüler sağlayın.

6️⃣ Demo Day:

 • Ekipleri, beden dilini ve sunumu vurgulayan yatırımcı sunumları için pratik eğitimle donatın.

 • Emeklerinin meyvelerini sergileyerek potansiyel yatırımcılardan oluşan büyülenmiş bir kitleye iş fikirlerini ve prototiplerini sunun.

🌟 Sonuçlar 🌟

 • Girişimleri gerçek dünyadaki ihtiyaç ve taleplere dayandıran, paha biçilmez kullanıcı ve müşteri araştırması.

 • Titizlikle geliştirilmiş ve rafine edilmiş çok sayıda yaratıcı iş fikri.

 • İnovasyonun somut tezahürlerini sergileyen, saygın İEÜ Tasarım Atölyesinde prototip üretimi.

 • Sürdürülebilir büyümenin temelini oluşturan sağlam iş modelleri ve planları.

 • Büyük zirve: Girişimcilerin vizyonları ve prototipleriyle yatırımcıların gözlerini kamaştırdığı Demo Günü.

 • Nihai sonuç: Mümkün olanın sınırlarını zorlayan sürdürülebilir ve yenilikçi girişimlerin doğuşu.

🎯 Programda Öne Çıkanlar 🎯

 • İki sezonu (2018 ve 2019) başarıyla tamamlayarak 60'tan fazla girişimcinin mezun olmasını sağladı.

 • İnovasyonu, iş birliğini ve somut sonuçları destekleyen 2 aylık dinamik bir program.

 • Her biri vizyoner bir girişimcinin yolculuğunu temsil eden 30'dan fazla etkileyici prototip oluşturuldu.

DesignX Girişim Hızlandırıcısı, yenilikçiliğin alevlerini körükleyerek girişimcileri hayal ettikleri geleceği yaratmaları için güçlendirir. Bu olağanüstü yaratıcılık, işbirliği ve çığır açan fikirlerin amansız takibi yolculuğunda bize katılın. Her seferinde dönüştürücü bir girişim olacak şekilde startup dünyasını birlikte yeniden tanımlayacağız.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page